PREDMET ČINNOSTI

Inžinierska činnosť

 • stavebný dozor
 • stavbyvedúci
 • geodetické práce

Stavebné práce

 • realizácia komplexnej výstavby bytových domov a rodinných domov na kľúč
 • realizácia občianskej vybavenosti (materské školy, základné školy, domy služieb, domy kultúry, obecné úrady)
 • realizácia inžinierskych stavieb (komunikácie, križovatky, parkoviská, chodníky, kanalizácie)
 • realizácia stavieb pre energetiku (stavby pre Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice, stavby pre klasickú energetiku)
 • rekonštrukcie, opravy, búracie práce


Základné stavebné technológie s vybavením a doplnkové činnosti • diamantové vŕtanie železobetónových konštrukcií
 • búracie práce s recykláciou vybúraných hmôt
 • realizácia spúšťaných studní
 • rekonštrukcie a prekládky podzemných inžinierskych sietí