KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov:JOMA STAV, s.r.o.
Sídlo:J. Magulu 2/938
922 07 Veľké Kostoľany
IČO:36 275 981
IČ pre daň:SK 2022069610


Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra O.S. Trnava oddiel: Sro, vl. č. 17630/T dňa 14.10.2005.


Tel.:+421 33/778 22 31
Fax:+421 33/778 22 33
Mobil:Ing. Peter Jeluš - konateľ: +421 907 443 574
E-mail:jomastav@jomastav.eu