O NÁS

JOMA STAV, s.r.o. je stavebná spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti uskutočňovania stavieb ako aj inžinierskej činnosti a súvisiaceho technického poradenstva už od roku 2005, kedy bola založená, praktické skúsenosti má však jej manažment ako aj pracovníci v oblasti stavebníctva dlhoročné.

V súčasnosti má naša spoločnosť 25 vlastných zamestnancov a taktiež 15 až 25 zmluvných pracovníkov (živnostníkov) a pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

Osobitný dôraz kladieme predovšetkým na spokojnosť zákazníka a kvalitu zrealizovaného diela, za prísneho dodržiavania platnej legislatívy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež environmentálnych zásad, čoho dôkazom je množstvo kvalitne zrealizovaných a zrekonštruovaných diel. Sme držiteľmi niekoľkých platných certifikátov a osvedčení.

Pre prípad vzniku nepredvídaných udalostí máme uzatvorené Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.