REFERENCIE - 2010

Kultúrno-spoločenské centrum Dubovany – rekonštrukcia a nadstavba.

Rekonštrukcia mazutového hospodárstva pre Elektráreň Nováky.

Miestne komunikácie Borovce – rekonštrukcia.